Terms and Conditions

Përditësuar së fundmi: 24/11/2020

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushtet e Përdorimit (“Kushtet”, “Kushtet e Përdorimit”) përpara se të përdorni uebfaqen https://inaccessorize.com (“Shërbimi”) i operuar nga [emri i ndërmarrjes wpautoterms] (“ne”, “ne”, ose “tonë “).

Hyrja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet nga pranimi juaj dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të përdorni Shërbimin.

Llogaritë

Kur krijoni një llogari me ne, duhet të na jepni informacione të sakta, të plota dhe aktuale në çdo kohë. Mosarritja për ta bërë këtë përbën një shkelje të Kushteve, e cila mund të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të llogarisë tuaj në Shërbimin tonë.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimit që përdorni për të hyrë në Shërbim dhe për çdo aktivitet ose veprim nën fjalëkalimin tuaj, pavarësisht nëse fjalëkalimi juaj është te Shërbimi ynë ose një shërbim i palës së tretë.

Ju pranoni të mos ia zbuloni fjalëkalimin tuaj asnjë pale të tretë. Ju duhet të na njoftoni menjëherë pasi të bëheni të vetëdijshëm për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

Pronë intelektuale

Shërbimi dhe përmbajtja, tiparet dhe funksionalitetet e tij origjinale janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e [emrit të ndërmarrjes wpautoterms] dhe licensuesve të tij.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga [emri i ndërmarrjes wpautoterms].

[Emri i ndërmarrjes wpautoterms] nuk ka kontroll dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta. Ju më tej pranoni dhe bini dakord që [emri i ndërmarrjes wpautoterms] nuk do të jetë përgjegjës, direkt ose indirekt, për çdo dëm ose humbje të shkaktuar ose të pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje të tillë, mallra ose shërbime të disponueshme në ose përmes ndonjë uebfaqe apo shërbimi të tillë.

Ne ju këshillojmë fuqimisht të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë të çdo faqe ose shërbimesh të palëve të treta që vizitoni.

Përfundimi

Ne mund të përfundojmë ose pezullojmë hyrjen në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Kushtet.

Të gjitha dispozitat e Kushteve që nga natyra e tyre duhet t’i mbijetojnë përfundimit, do të mbijetojnë nga përfundimi, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Ne mund ta përfundojmë ose pezullojmë llogarinë tuaj menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Kushtet.

Pas përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Shërbimin do të pushojë menjëherë. Nëse dëshironi të përfundoni llogarinë tuaj, thjesht mund të ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Të gjitha dispozitat e Kushteve që nga natyra e tyre duhet t’i mbijetojnë përfundimit, do të mbijetojnë nga përfundimi, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Përgjegjësia

Përdorimi juaj i Shërbimit është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi ofrohet mbi bazën “SIC ESHTE” “dhe” SIC ESHTE NE DISPOZICION  “. Shërbimi sigurohet pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë i shprehur apo i nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, garancitë e nënkuptuara të tregtisë, aftësinë për një qëllim të veçantë, mos-shkeljen ose ecurinë e performancës.

Ligji qeverisës

Këto Kushte do të qeveriset dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Shqipërisë, pa lidhje me konfliktin e dispozitave të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ato të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga gjykata, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë, dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim të paktën 30 ditë njoftim para se të hyjnë në fuqi kushtet e reja. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet në gjykimin tonë të vetëm.

Duke vazhduar të përdorni ose përdorni Shërbimin tonë pasi ato rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, ju lutemi ndaloni përdorimin e Shërbimit.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni info@inaccessorize.com

Rregjistrohu në listën e pritjes Rregjistrohu në listën e pritjes. Do ju informojmë kur produkti të jetë gjendje në magazinë. Ju lutemi lini adresën tuaj të vlefshme të emailit më poshtë.