Politika e kthimit

Faleminderit që zgjodhët inaccessorize.com për blerjet tuaja.

Nëse për ndonjë arsye dëshironi të ktheni një produkt që keni blerë nga e-shopi jonë (duke përjashtuar rastin e kthimit të pajustifikuar nga kontrata e blerjes), atëherë duhet të na dërgoni formularin e plotësuar duke marrë parasysh pikat e mëposhtme:

Kushtet për kthimin e produktit:
Të gjitha kërkesat për kthim produkti ose produktesh i nënshtrohen një procesi miratimi dhe mund të bëhen vetëm nëse produkti është i paprekur, i mbyllur dhe i kthyer brenda një kohe të arsyeshme, në përputhje me ciklin e jetës së produktit. Ju lutemi vini re se rastet kur produkti i kthyer nuk është në gjendjen e përshkruar më sipër nuk mund të kthehet. Kërkesa juaj do të refuzohet dhe produkti nuk do të pranohet.

Për secilën kërkesë për rimbursim, ajo do të paraprihet nga një inspektim i plotë i produktit i cili mund të përfshijë edhe një vlerësim teknik të gjendjes së tij nga departamenti teknik përkatës. Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar kërkesën pa shpjegim.

Sapo të përfundojë inspektimi i produktit dhe kërkesa juaj të miratohet, ju do të merrni numrin e miratimit të kthimit. Vlera e kredisë mund të jetë më e vogël se vlera e faturës dhe kredia do të bëhet gjithmonë mbi informacionin përkatës.

Shpenzimet e Transportit: kthimi bëhet me mjetet dhe shpenzimet tuaja (ose ju e ktheni atë në vendin që ju tregojmë, ose e dërgoni me një transportues).

Kthimi në lidhje me produktin e gabuar:
Në rast se produkti që ju kemi dërguar është i ndryshëm nga ai që ju keni porositur, ju mund ta ktheni atë brenda pesë (5) ditëve të punës nga dorëzimi i tij tek ju falas. Kthimi i produktit, në këtë rast, mund të bëhet vetëm nëse produkti është në gjendjen e tij origjinale dhe me paketim tërësisht autentik të paprekur. Kostot e transportit: kthimi për rastet specifike bëhet me koston tonë me kushtin themelor që më parë të keni kontaktuar me Departamentin e Shërbimit të Klientit, për t’ju dërguar më pas produktin e duhur.

Në rast defekti:
Lidhur me rastet e produkteve me një problem teknik, duhet të kontaktoni menjëherë në ditën dhe momentin e marrjes së porosisë tuaj Departamentin e Shërbimit të Klientit në info@inaccessorize.com Kthimi i produktit pa njoftim paraprak nuk do të pranohet dhe produkti do t’ju kthehet.

Rimbursimi: Për rimbursim të cmimit në kontekstin e kthimit të produktit :
Në rast se në kontekstin e mësipërm ne do të bëjmë një pagesë për ju të çmimit origjinal, sqarohet se:

– Nëse pagesa është bërë nga ju duke përdorur një kartë krediti ose debiti, subjekti jonë është i detyruar të informojë Bankën në lidhje me anulimin e transaksionit dhe Banka do të veprojë në përputhje me kushtet e kontratës së nënshkruar midis klientit (ju) dhe Bankës. Kompania pas këtij informacioni nuk mban asnjë përgjegjësi për zbatimin e kushteve të kontratës së lartpërmendur midis klientit dhe Bankës, si dhe për kohën dhe mënyrën e ekzekutimit të transaksionit në fjalë.

– Në rast se pagesa e çmimit është bërë me transfertë bankar ose lek në dorë me dorëzimin, në mënyrë që shuma në fjalë t’ju kthehet, ju duhet të na jepni një llogari bankare (duke dërguar dëshmi se jeni përfituesi) ) në të cilën do të bëhet depozita, kthimi i çmimit të produktit.

Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja:
Për: TheFragrance Shop INACCESSORIZE
Rruga Janosh Hunyadi, Ish Bllok
1001 Tiranë
Tel. +355682095182

Rregjistrohu në listën e pritjes Rregjistrohu në listën e pritjes. Do ju informojmë kur produkti të jetë gjendje në magazinë. Ju lutemi lini adresën tuaj të vlefshme të emailit më poshtë.